Plan zajęć

 

Pn

 

I

II

III

IVa

IVb

V

VI

VII

VIII

IIIg

1

 

j. angielski gr.

 

j. niemiecki

j. niemiecki

matematyka

j. angielski gr.

j. hiszp. gr.

 

chemia

2

j.hiszp/fran/niem

edukacja

j. angielski gr.

przyroda

j. angielski

j. polski

j. polski

matematyka

fizyka

j. angielski

3

j. angielski

edukacja

j.hiszp./franc

j. angielski

j. polski

przyroda

matematyka

historia

j. polski

matematyka

4

edukacja

edukacja

edukacja

historia

matematyka

geografia

j.hiszp./franc.

j. angielski

j. polski

matematyka

5

edukacja

edukacja

edukacja

informatyka

matematyka

j. hiszp.

historia

j. polski

chemia

biologia

6

edukacja

edukacja

edukacja

matematyka

w - f

j. polski

infor.  j. angiel

chemia

j. hiszpański

geografia

7

edukacja

plastyka

edukacja

matematyka

w - f

muzyka

j. angielski

fizyka

j. hiszpański

informatyka

8

 

w - f

informatyka

koło angl.

koło angl.

 

 

j. hiszp. gr.

historia

fizyka

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

koło hist.

koło hist.

koło hist.

Wt

 

I

II

III

IVa

IVb

V

VI

VII

VIII

IIIg

1

muzyka

j. angielski gr.

n. s

w - f

 

informatyka

j. angielski gr.

j. hiszp. gr.

j. polski

religia

2

j.hiszp/fran/niem

edukacja

edukacja

j. angielski

informatyka

j. angielski

w - f

historia

n. s

j. polski

3

informatyka

edukacja

edukacja

j.hiszp/fran/niem

j.hiszp/fran/niem

historia

przyroda

j. polski

j. angielski

n. s

4

j. angielski

j.hiszp/fran/niem

edukacja

j. angielski

przyroda

n. s

religia

j. polski

informatyka

j. angielski

5

w - f

edukacja

j. angielski

j. polski

n. s

matematyka

j.hiszp./franc.

j. angielski.

wos

j. angielski

6

edukacja

edukacja

w - f

j. polski

j. angielski

technika

historia

matematyka

edb

j.hiszp./franc

7

edukacja

w - f

 

religia

religia

plastyka

j. angielski gr.

biologia

wos

 

8

zaj. uspr.

 

 

koło hist.

koło hist.

koło hist.

koło hist.

j. hiszp. gr.

geografia

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koło przyrod.

koło przyrod.

 

 

 

 

 

 

Śr

 

I

II

III

IVa

IVb

V

VI

VII

VIII

IIIg

1

edukacja

koło teatralne

j. angielski

j. franc. gr

j. franc. gr

j. polski

j. angielski gr.

j. hiszp. gr.

j. polski

biologia

2

j. angielski

edukacja

muzyka

matematyka

j. angielski

w - f

j. polski

j. polski

matematyka

j.hiszp./franc

3

edukacja

edukacja

edukacja

j. polski

matematyka

j. angielski

j. polski

muzyka

matematyka

j.hiszp./franc

4

edukacja

edukacja

edukacja

j. angielski

j. polski

matematyka

muzyka

geografia

j. angielski

matematyka

5

edukacja

edukacja

edukacja

w - f

w - f

matematyka

przyroda

chemia

j. angielski

j. polski

6

w - f

j. angielski

plastyka

w – f

w - f

religia

matematyka

biologia

fizyka

j. polski

7

plastyka

 

w - f

j. hiszp. gr.

j. hiszp.gr

 

matematyka

w - f

w - f

w - f

8

 

koło matemat.

k. teatr, k. mat.

koło teatr.

koło teatr.

 

 

w - f

w - f

w - f

9

 

 

 

 

 

 

 

religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cz

 

I

II

III

IVa

IVb

V

VI

VII

VIII

IIIg

1

religia

n.s

z. uzup.

j. niemiecki

j. niemiecki

 

infor.  j.angielski

j. hiszp. gr.

j. polski

 

2

n. s

j.hiszp./fran./niem

j. angielski

w - f

matematyka

j. angielski

j. polski

informatyka

historia

j.polski

3

j. angielski

inform. j. ang

j.hiszp./franc

n. s

matematyka

historia

j. polski

j. angielski

religia

j. polski

4

edukacja

inform. j. ang

edukacja

g. wychow.

j. polski

j. hiszpański

n. s

j. angielski

j. polski

historia

5

edukacja

edukacja

edukacja

muzyka

j. polski

w - f

w - f

n. s

matematyka

matamatyka

6

edukacja

edukacja

edukacja

j. polski

muzyka

w - f

w - f

fizyka

matematyka

geografia

7

edukacja

edukacja

edukacja

przyroda

historia

j. hiszpański

plastyka

j. polski

g. wychow.

matematyka

8

 

w - f

religia

koło  matem.

koło matem.

g. wychow.

 

geografia

chemia

g. wychow.

9

koło matem.

zaj. uzup.

religia

 

 

 

 

plastyka

j. hiszpański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

I

II

III

IVa

IVb

V

VI

VII

VIII

IIIg

1

koło teatralne

j. angielski gr.

 

 

przyroda

 

j. angielski gr.

w- f   chł.

w - f   chł

w - f   chł.

2

edukacja

edukacja

edukacja

j. polski

j. angielski

matematyka

technika

w - f  chł.

w - f   chł.

w - f  chł.

3

edukacja

edukacja

edukacja

technika

g. wychow

j. angielski

w - f

g. wychow.

matematyka

j. polski

4

edukacja

muzyka

edukacja

plastyka

j. polski

w - f

przyroda

matematyka

j. angielski

historia

5

edukacja

religia

w - f

matematyka

plastyka

j. polski

j.hiszp./franc.

matematyka

biologia

j. angielski

6

w - f

j. angielski gr.

edukacja

matematyka

technika

j. polski

matematyka

w – f  dz.

w – f  dz.

w – f   dz.

7

koło hist.

koło hist.

koło hist.

j.hiszp./franc

j.hiszp./franc

 

g. wychw.

w – f  dz.

w – f   dz.

w – f   dz.

8

 

 

 

sks

sks

 

matematyka

matematyka

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piłka

piłka

piłka

piłka

piłka

piłka

 

 

 

 

 

Rozkład dzwonków

Lekcja

Od

Do

1

08:05

08:50

2

09:00

09:45

3

09:55

10:40

4

10:50

11:35

przerwa obiadowa (uczniowie młodsi)

5

11:55

12:40

przerwa obiadowa (uczniowie starsi)

6

12:55

13:40

7

13:50

14:35

8

14:45

15:30

9

15:35

16:20

 

 

 

Odsłony: 9514