Czesne

Dane do przelewu czesnego:

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ŁSSO
91-140 Łódź, al. Pasjonistów 18
86 1090 2590 0000 0001 4318 3253
(tytułem: czesne - imię i nazwisko ucznia)

 

Dane do przelewu wpisowego:

Autonomiczne Koło Terenowe Nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego
91-140 Łódź, al. Pasjonistów 18
83 1240 3028 1111 0000 2822 3124
(tytułem: wpisowe - imię i nazwisko ucznia)

 

Wysokość czesnego:

Czesne płatne jest  z góry w 12 równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od września.

Wysokość czesnego od 1.10.2020r. do 31.08.2024r. wynosi 12 x 810 zł

 Uchwała Nr 30/IV/20 Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany wysokości czesnego

 Uchwała Nr 36/IV/20 Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie uchwały nr 3/IV/19 wysokość poszczególnych rat czesnego - z uwzględnieniem przyznanych stypendiów na podstawie §4 i §5 - jest następująca:

 

  Wpłata
jednorazowa
do 10 września
Wpłata  w dwóch
równych ratach
I rata do 10 września,
II rata do 10 lutego
Wpłata miesięczna
rata do 10 dnia
każdego miesiąca
całkowita
suma
wysokość
raty
całkowita
suma
wysokość
raty
Brak stypendium
z §4 Uchwały
9 234,00 zł  9 525,60 zł 4 762,80 zł 9 720,00 zł 810,00 zł
Rodzeństwo uczęszczające
jednocześnie do SP nr 4 ŁSSO
8 310,60 zł 8 573,04 zł 4 286,52 zł 8 748,00 zł 729,00 zł
Karta Dużej Rodziny 7 387,20 zł 7 620,48 zł 3 810,24 zł 7 776,00 zł 648,00 zł

 

Wysokość czesnego od 1.09.2024r. wynosi 12 x 1100 zł

 Uchwała Nr 1/VI/24 Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wysokości czesnego

 Uchwała Nr 36/IV/20 Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie uchwały nr 1/IV/24 wysokość poszczególnych rat czesnego - z uwzględnieniem przyznanych stypendiów na podstawie §4 i §5 - jest następująca:

 

  Wpłata
jednorazowa
do 10 września
Wpłata  w dwóch
równych ratach
I rata do 10 września,
II rata do 10 lutego
Wpłata miesięczna
rata do 10 dnia
każdego miesiąca
całkowita
suma
wysokość
raty
całkowita
suma
wysokość
raty
Brak stypendium
z §4 Uchwały
12 540 zł  12 936 zł 6 468 zł 13 200 zł 1 100 zł
Rodzeństwo uczęszczające
jednocześnie do SP nr 4 ŁSSO
11 286 zł 11 642 zł 5 821 zł 11 880 zł 990 zł
Karta Dużej Rodziny 10 032 zł 10 349 zł 5 174 zł 10 560 zł 880 zł
Dzieci nauczycieli zatrudnionych w SP nr 4 ŁSSO w pełnym etacie 6 270 zł 6 468 zł 3 234 zł 6 600 zł 550 zł

 

Za termin wpłaty czesnego rozumie się datę wpływu środków na konto szkoły lub datę wpłaty w kasie szkoły.

 

 

 

 

Odsłony: 20181