Czesne

Dane do przelewu:

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ŁSSO
91-140 Łódź, al. Pasjonistów 18
86 1090 2590 0000 0001 4318 3253
(tytułem: czesne - imię i nazwisko ucznia)

 

Wysokość czesnego:

Czesne płatne jest  z góry w 12 równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od września.

Wysokość czesnego od 1.10.2020r. wynosi 12 x 810 zł

 Uchwała Nr 30/IV/20 Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany wysokości czesnego

Na podstawie uchwały nr 3/IV/19 wysokość poszczególnych rat czesnego - z uwzględnieniem przyznanych stypendiów na podstawie §4 i §5 - jest następująca:

 

  Wpłata
jednorazowa
do 10 września
Wpłata  w dwóch
równych ratach
I rata do 10 września,
II rata do 10 lutego
Wpłata miesięczna
rata do 10 dnia
każdego miesiąca
całkowita
suma
wysokość
raty
całkowita
suma
rata za
wrzesień
pozostałe
raty
Brak stypendium
z §4 Uchwały
9 091,50 zł 9 378,60 zł 4 689,30 zł 9 570,00 zł 660,00 zł 810,00 zł
Rodzeństwo uczęszczające
jednocześnie do SP nr 4 ŁSSO
8 182,35 zł 8 440,74 zł 4 220,37 zł 8 613,00 zł 594,00 zł 729,00 zł
Dzieci nauczycieli zatrudnionych
w SP nr 4 ŁSSO (pełen etat)
4 545,75 zł 4 689,30 zł 2 344,65 zł 4 785,00 zł 330,00 zł 405,00 zł

 

Za termin wpłaty czesnego rozumie się datę wpływu środków na konto szkoły lub datę wpłaty w kasie szkoły.

 

 

 

 

Odsłony: 14334