Kadra

Urszula Dylik

dyrektor szkoły
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca kl. II

Katarzyna Agustyńska

wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka polskiego

wychowawca
kl. V

Barbara Komorowska-Werner

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca
kl. III

Karolina Kuświk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca
kl. I

Joanna Teperowska

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca
kl. VIIIb

Dorota Jezierska-Kotze

nauczyciel języka angielskiego i konwersacje

 

Małgorzata Wałęska-Kołowacka

nauczyciel języka francuskiego

 

Kamilla Król

nauczyciel języka hiszpańskiego i WOS

 

Emilia Maruszewska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Magdalena Ciechańska

nauczyciel języka polskiego i historii

wychowawca
kl. VI

 

Ewa Napieraj

nauczyciel matematyki

 

Anna Jabłońska

nauczyciel chemii

 

Katarzyna Durmaj

nauczyciel muzyki
nauczyciel w-f

wychowawca
kl. VII

Dominik Dębowski

nauczyciel w-f i informatyki

wychowawca
kl. VIIIa

Agnieszka Olaszek

nauczyciel plastyki
nauczyciel techniki

 

Mariola Bednarek

biologia

 

Roman Sychowski

geografia

 

Irena Kuczerenko

katechetka

 

Ewa Michórska

nauczyciel matematyki wychowawca
kl. IV

Michał Frąckowicz

EDB

 

Klaudia Stasińska

opiekun świetlicy

 

Elżbieta Domańska

logopeda

 

Beata Marszałek

specjalista terapii psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 

 

Odsłony: 20325