Konkursy 2005 - 2006

Konkursy 2005/2006

•Międzynarodowy Konkurs - “Kangur Matematyczny“ •Omnibus Humanistyczny •Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Krąg” •Kultury starożytne - kolebką zjednoczonej Europy 2005/2006 •Multitest 2005/2006 •Alfik Matematyczny 2005 •English High Flier 2005 •Międzyszkolny Konkurs KOLĘD I PASTORAŁEK •Wojewódzki Konkurs LOP “Mój Las” •Konkurs matematyczno-logiczny “Kangur” •Międzynarodowea Mistrzostw Francji w grach matematycznych i logicznych we Wrocławiu •Przegląd Piosenki Żeglarskiej •Wojewódzki Turniej Szachowy •"Potyczki Mickiewiczowskie”

 

Uczestnicy i laureaci - kliknij "czytaj wiecej"...

 

Międzynarodowy Konkurs - “Kangur Matematyczny“

 

W konkursie uczestniczyło 13 814 uczniów z Polski, w tym 10 uczniów naszej szkoły. Bardzo dobry wynik w skali kraju otrzymał uczeń klasy III Sasza Stanczew. Sasza zajął I miejsce w szkole zdobywając 108.75 / 120 punktów. Ponadto bardzo dobre, wyróżnione w skali kraju, miejsca zajęło dwoje innych uczniów naszej szkoł

- Uczeń klasy IV Łukasz Hadrysiak 98,75 / 120 punktów, - Uczennica klasy VI Weronika Trzeciakiewicz 103,50 / 150 punktów.

 

 

 Omnibus Humanistyczny

 

Konkurs swoim zasięgiem obejmował całą Polskę. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy uczniów ze szkół podstawowych, w tym 12 uczniów naszej szkoły. Bardzo dobre wyniki (trzecie lokaty) osiągnęli trzej uczniowie: - Uczennica klasy V Anna Puła 3 miejsce w województwie i 42 / 3192 w kraju, - Uczeń klasy III Hubert Kowner 21 miejsce w woj. i 276 / 1940 w kraju, - Uczennica klasy VI Weronika Trzeciakiewicz 22 miejsce w województwie i 271 / 3445 w kraju.

 

 

 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Krąg”

 

Konkurs został przeprowadzony 12 stycznia 2006r. Wzięło w nim udział 5 uczniów naszej szkoły. I miejsce w szkole zajął uczeń klasy VI Mateusz Rybiński. Mateusz zdobył 26 / 35 punktów.

 

 

Kultury starożytne - kolebką zjednoczonej Europy 2005/2006

 

Konkurs został zorganizowany pod Honorowym Patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyło w nim 80 uczniów z 12 Szkół Podstawowych województwa łódzkiego. Laureatką konkursu jest uczennica klasy V naszej szkoły Anna Puła. Na finał konkursu, który miał miejsce w Muzeum Sztuki, uczennica przygotowała prezentację “Fidiasz najwybitniejszym przedstawicielem rzeźby greckiej okresu klasycznego”. Wystąpienie Ani spotkało się z wyraźnym uznaniem jurry i Ania zajęła I miejsce w województwie.

 

 

Multitest 2005/2006

 

W konkursie uczestniczyło 5 uczniów naszej szkoły z klas IV - VI. Laureatem konkursu jest uczennica klasy V Anna Puła. Ania zajęła 9 miejsce w kraju wśród 2270 uczestników. Ponadto bardzo dobre, wyróżnione w skali kraju, miejsce zajął: - uczeń klasy IV Łukasz Hadrysiak 15 miejsce w kraju wśród 1832 uczestników. Pozostali uczniowie zajęli również dobre miejsca (pierwsza trzydziestka krajowa).

 

 

Alfik Matematyczny 2005

 

W konkursie uczestniczyło 56 834 uczniów z Polski, w tym 4 898 - z woj. łódzkiego. Laureatem konkursu jest uczeń klasy III Sasza Stanczew. Sasza zajął I miejsce w województwie i dziewiąte w kraju. Ponadto bardzo dobre, wyróżnione w skali województwa i kraju, miejsca zajęli trzej inni uczniowie naszej szkoły: - Uczennica klasy V Anna Puła 31 miejsce w województwie i 383 / 9 528 w kraju, - Uczennica klasy VI Weronika Trzeciakiewicz 53 miejsce w woj. i 845 / 8 759 w kraju, - Uczeń klasy IV Łukasz Hadrysiak 90 miejsce w województwie i 995 / 9 863 w kraju.

 

 

 English High Flier 2005

 

W konkursie uczestniczyło 14 282 uczniów z Polski, w tym 1 064 - z woj. łódzkiego. Dziewięciu uczniów naszej szkoły, startujących w konkursie, zajęło miejsca w pierwszej setce województwa. Szczególny sukces, wyróżniony w skali województwa i kraju, zajęli trzej uczniowie klasy V: - Anna Puła 10 miejsce w województwie i 188 / 2 828 w kraju, - Karolina Tomczak 17 miejsce w województwie i 249 / 2 828 w kraju, - Ola Tonn 37 miejsce w województwie i 545 / 2 828 w kraju.

 

 

 Międzyszkolny Konkurs KOLĘD I PASTORAŁEK

 

W KATEGORII Juniorów (klasy I - III) uczniowie naszej szkoły odnieśli następujące sukcesy: - I miejsce zajął zespół z klasy I: Maja Bielecka-Kowalska, Paweł Stefaniak, Michał Stefaniak. - II miejsce zajął duet z klasy III: Sasza Stanczew i Wojciech Stupiński. - II miejsce w występie solowym zajął Sasza Stanczew z klasy III za wykonanie kolędy “Oj Maluśki”

 

 

Ponadto

 

- Trzykrotnie I miejsce w Wojewódzkim Konkursie LOP “Mój Las”. - Bardzo dobre wyniki w konkursie matematyczno-logicznym “Kangur”. - Dwukrotne reprezentowanie Łodzi w finale krajowym Międzynarodowych Mistrzostw Francji w   grach matematycznych i logicznych we Wrocławiu. - Pierwsze miejsca w Turniejch Sportowych, konkursach matematycznych, historycznych i ekologicznych szkół niepublicznych. - Pierwsze miejsca w Przeglądach Piosenki Żeglarskiej, Wojewódzkich Turniejach Szachowych, “Potyczkach Mickiewiczowskich”, itp. - Najlepszy wynik (spośród biorących udział szkół) uczniów klasy III gimnazjum w badaniu wyników nauczania z języka francuskiego, przeprowadzonym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (2001/2002). - Bardzo dobre wyniki sprawdzianu końcowego w klasie VI i egzaminów klasy III gimnazjum.

Wysoki poziom korelacji między ocenianiem wewnętrznym a zewnętrznym świadczy o osiągnięciu przez uczniów sukcesów na miarę swoich możliwości oraz o prawidłowym systemie oceniania wewnętrznego.

Odsłony: 5765