Oferta

 

Szkoła podstawowa

wielkość klas: do 20 uczniów

 

Klasy 1-8

 

·         język angielski (5 godzin tygodniowo w tym 1 godzina konwersacji - native speaker)

·         drugi język do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki ( kl. 1-3 dwie godziny tygodniowo, kl. 4-8 trzy godziny tygodniowo),

·         zwiększona liczba godzin z niektórych przedmiotów,

·         udział w programach i projektach edukacyjnych,

·         lekcje muzealne i filmowe,

·         warsztaty tematyczne,

·         koncerty muzyczne,

·         wycieczki, zielone szkoły,

·         wyjazdy zagraniczne o charakterze językowo-kulturowym,

·         wyjścia do muzeów, teatrów i kin,

·         udział w akcjach na rzecz środowiska lokalnego,

·         opieka świetlicowa przed lekcjami od 7:30 do 9:00,

·         opieka świetlicowa po lekcjach do godziny 17:00,

·         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

·         opieka psychologa i pedagoga szkolnego,

·         współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój ucznia,

·         międzynarodowy egzamin językowy Cambridge Young Learners English (YLE), potwierdzony certyfikatem

 

Klasy 1–3

 

W tygodniowym planie zajęć lekcje:

·         plastyki,

·         muzyki,

·         wychowania fizycznego,

·         zajęcia komputerowe.

 

Wyżej wymienione zajęcia są prowadzone przez specjalistów.

Zajęcia pozalekcyjne

·         koła przedmiotowe i tematyczne wg zainteresowań uczniów, np.: matematyczne, matematyczno-logiczne, polonistyczne, przyrodnicze, teatralne,

·         koło języka angielskiego,

·         koło języka francuskiego - przygotowanie do DELF

·         koło języka niemieckiego,

·         koło inspiracji plastycznych,

·         zajęcia usprawniające dla kl. 1–3,

·         zajęcia sportowe (piłka nożna),

Opieka świetlicowa

przed lekcjami (od 7:30 - 9:00)

po lekcjach (od 14:00 - 17:00)

 

Opłaty

czesne 9 720,00 zł za rok szkolny

ulgi w opłatach dla rodzeństwa i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny

 

Dodatkowo na życzenie rodziców organizujemy

zajęcia aikido

lekcje na pływalni

szachy

robotyka

współpraca z Guitar Harmony (nauka gry na instrumentach muzycznych)

współpraca ze Szkołą Językową Live (język angielski)

kolonie letnie i zimowiska

 

Odsłony: 25253