Nasze zasady

Zasada 1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
Zasada 2: Szkoła ocenia sprawiedliwie
Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania. 
Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy. 
Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata. 
Zasada 5: Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły. 
Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury. 
Odsłony: 6928