Składki członkowskie

 

Zgodnie z rozdz. VI, § 63 Statutu Stowarzyszenia termin wpłaty składki za dany rok szkolny upływa 30 listopada roku rozpoczynającego rok szkolny (np. dla roku szkolnego 2016/2017 jest to termin 30.11.2016 r.).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dn. 10 grudnia 2008 r., opłata za 12 m-cy wynosi 60 zł (np. za okres od września 2016 do sierpnia 2017) i należy wpłacić ją w całości.

Wpłat można dokonywać:

  • w sekretariacie szkoły
  • przelewem na konto AKT nr 4 ŁSSO, 91-140 Łódź, Al. Pasjonistów 18
    numer konta 73 1090 2590 0000 0001 4309 6672 Bank Santander
    z dopiskiem: "Opłata członkowska AKT - Imię Nazwisko - za okres ....":

 

 

 

Odsłony: 5009