Czesne

Dane do przelewu:

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ŁSSO
91-140 Łódź, al. Pasjonistów 18
86 1090 2590 0000 0001 4318 3253
(tytułem: czesne - imię i nazwisko ucznia)

 

Wysokość czesnego:

Czesne płatne jest  z góry w 12 równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od września.

Wysokość czesnego wynosi 12 x 660 zł

Na podstawie uchwały nr 3/IV/19 wysokość poszczególnych rat czesnego - z uwzględnieniem przyznanych stypendiów na podstawie §4 i §5 - jest następująca:

 

Wpłata jednorazowa
do 10 września

Wpłata  w dwóch równych ratach
I rata do 10 września,
II rata do 10 lutego

Wpłata miesięczna
rata do 10 dnia każdego miesiąca

całkowita suma

wysokość  raty

całkowita suma

wysokość  raty

Brak stypendium z §4 Uchwały

7 524,00 zł

7 761,60 zł

3 880,80 zł

7 920,00 zł

660,00 zł

Rodzeństwo uczęszczające jednocześnie do SP nr 4 ŁSSO

najmłodsze dziecko

7 524,00 zł

7 761,60 zł

3 880,80 zł

7 920,00 zł

660,00 zł

pozostałe dzieci

6 019,20 zł

6 209,28 zł

3 104,64 zł

6 336,00 zł

528,00 zł

Karta Dużej Rodziny

6 019,20 zł

6 209,28 zł

3 104,64 zł

6 336,00 zł

528,00 zł

Dzieci nauczycieli zatrudnionych w SP nr 4 ŁSSO w pełnym etacie

3 762,00 zł

3 880,80 zł

1 940,40 zł

3 960,00 zł

330,00 zł

 

Za termin wpłaty czesnego rozumie się datę wpływu środków na konto szkoły lub datę wpłaty w kasie szkoły.

Odsłony: 12165