Historia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi powstała w 1989 roku z inicjatywy Haliny Fejowej, założycielki Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego i organizatorki pierwszej w Łodzi szkoły społecznej w Domu Kultury ,,Lutnia”. W dniu 3 września 1990 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Było to jednocześnie pierwsze – jeszcze anonimowe spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej ŁSSO, z siedzibą przy ulicy Wrześnieńskiej 64 i filią w Domu Kultury ,,Lutnia”. Rozpoczynający się rok szkolny przyniósł wiele zmian. Szkoła ŁSSO z ulicy Wrześnieńskiej stała się odrębną, samodzielną szkołą – Szkołą Społeczną nr 4. Dzięki staraniom pani dyrektor i rodziców placówce został przydzielony budynek przy ulicy Grabieniec 9 (obecnie Aleja Pasjonistów 18).

Czytaj więcej: Historia

Ważniejsze wydarzenia z historii szkoły

1990 r.

pierwszy udział w akcji „Dzieci dzieciom”,

1991 r.

zainicjowanie akcji charytatywnych na rzecz Domu Dziecka przy ul Aleksandrowskiej 137,

1992 r.

nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna,

1993 r.

autorskie widowisko pt. „Nastroje” wystawione w Łódzkim Domu Kultury,

1994 r.

wystawa rzeźby studentów PWSSP Wydziału Edukacji Wizualnej z pracowni prof. Michała Gałkiewicza
na terenie naszej szkoły,

1995 r.

przedstawienie pt. „Śmietnisko” zaprezentowane w Domu Kultury Lutnia w ramach Festynu Ekologicznego,
spektakl muzyczny pt. „Do grającej szafy grosik wrzuć” przygotowane dla mieszkańców Łodzi,

1996 r.

jubileusz 5-lecia istnienia szkoły obchodzony w Domu Kultury Lutnia,

1997 r.

Grand Prix na Festiwalu Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej,

1998 r.

w ramach akcji „Dzieci dzieciom” zaprezentowanie przedszkolakom przedstawienia pt. ”Królewna Śnieżka”,
a uczniom z klas starszych inscenizacji „Dziadów” cz. II w Domu Kultury Lutnia,

1999 r.

zwycięstwo w II turnieju koszykówki ulicznej o Puchar „Expresu Ilustrowanego”,

2000 r.

wizyta Ambasadora Francji w ramach obchodów Dni Języka Francuskiego,

2001 r.

przedstawienie pt.” Uczta bogów” w ramach projektu Dni greckie, uroczyste obchody 10 - lecia szkoły,

2002 r.

wizyta Ambasadora Afganistanu, przedstawienie pt. „Demeter i Kora” wg mitu W. Markowskiej,

2003/2004 r.

spotkanie absolwentów, uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”, Festiwal Nauki z udziałem łódzkich mediów

2005 r.

przedstawienie pt. „Spieszmy się kochać ludzi” przygotowane dla społeczności lokalnej, organizacja
festiwalu „Kolory jesieni” - przeglądu piosenki dziecięcej,

2006 r.

15 - lecie szkoły: organizacja trzydniowego festiwalu „Poza granicami języka - w poszukiwaniu wspólnej
przestrzeni dla różnych kultur” pod patronatem Urzędu Miasta Łodzi, Teatru im. S. Jaracza i Fundacji
Ronalda S. Laudera, wizytauczniów z Libanu, „Samorząd, czyli my” - spotkanie z kandydatami
na radnych, m.in. z Tomaszem Sadzyńskim i Jerzym Lobą,

2007 r.

wystawa prac uczniów w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi, II edycja festiwalu
„Poza granicami języka” pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi na Placu Starego Rynku,

2008/2009 r.

„Życie dzieci w Kongo” - spotkanie z misjonarzem, przedstawienie „Lilie” wystawione w
Bałuckim Ośrodku Kultury,

2009/2010 r.

wystawa prac Daniela Zagórskiego oraz uczniów naszej szkoły w Caffe Piano przy ul. Piotrkowskiej,
współpraca z Fundacją „Ogród serca”- współorganizacja akcji charytatywnej na rzecz małej Hani,

2010/2011 r.

przedstawienie charytatywne pt. „Wyrównywanie rachunków” skierowane do dzieci z domów dziecka,
przygotowane we współpracy ze studentami III roku PWSFTviT, wystawione na deskach
Teatru im. S. Jaracza,

2011/2012 r.

20 - lecie szkoły obchodzone w Teatrze „Pinokio” - prezentacja widowiska „Między niebem a piekłem”
z udziałem uczniów i nauczycieli,

2012/2013 r.

przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej „Wózek dla Marty” - impreza integracyjna
skierowana do społeczności lokalnej, sfinalizowana w Bałuckim Ośrodku Kultury,

2013/2014 r.

„Kasztanowe ludziki” - festiwal jesieni przygotowany dla łódzkich przedszkolaków, Dzień Tuwima,
inauguracja obchodów Dni Żołnierzy Wyklętych.