Kadra

Urszula Dylik

dyrektor szkoły
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca kl. I

Katarzyna Agustyńska

wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka polskiego

wychowawca
kl. IV

Barbara Komorowska-Werner

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca
kl. II

Joanna Dędek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca
kl. III

Joanna Teperowska

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca
kl. VIIb

Dorota Jezierska-Kotze

nauczyciel języka angielskiego i konwersacje

 

Małgorzata Wałęska-Kołowacka

nauczyciel języka francuskiego

 

Kamilla Król

nauczyciel języka hiszpańskiego

wychowawca
kl. VIII

Emilia Maruszewska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Magdalena Ciechańska

nauczyciel języka polskiego

wychowawca
kl. V

 

Ewa Napieraj

nauczyciel matematyki

 

Konrad Pawlak

nauczyciel historii i WOS

 

Anna Jabłońska

nauczyciel chemii

 

Włodzimierz Kierblewski

nauczyciel fizyki

 

Małgorzata Morawska

 

 

Katarzyna Durmaj

nauczyciel muzyki
nauczyciel w-f

wychowawca
kl. VI

Dominik Dębowski

nauczyciel w-f i informatyki

wychowawca
kl. VIIa

Agnieszka Olaszek

nauczyciel plastyki
nauczyciel techniki

 

Mariola Bednarek

biologia

 

Roman Sychowski

geografia

 

Irena Kuczerenko

katechetka

 

Ewa Michórska

 

 

Michał Frąckowicz

EDB

 

Beata Marszałek

specjalista terapii psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 

 

Odsłony: 17319