Plan zajęć

 

Pn

 

I

II

III

IV

Va

Vb

VI

VII

VIII

1

 

j.angielski gr.

religia

w-f

j.hiszp/fran/niem.

j.niemiecki

 

j.angielski gr.

j.francuski

2

j.hiszp/fran/niem.

edukacja

edukacja

j.angielski

j.angielski

geografia

j.polski

w-f

fizyka

3

edukacja

edukacja

j.hiszp/fran/niem

j.angielski

biologia

plastyka

j.polski

fizyka

matematyka

4

edukacja

edukacja

edukacja

j.hiszp./franc.

j.polski

technika

matematyka

j.polski

chemia

5

edukacja

edukacja

edukacja

matematyka

plastyka

j.polski

muzyka

matematyka

wos

6

edukacja

edukacja

edukacja

muzyka

technika

j.polski

historia

matematyka

konwersacje

7

w-f

j.angielski gr.

edukacja

j.polski

matematyka

historia

j.angielski

chemia

j.hiszp.gr.

8

j.angielski

koło matem.

w-f

koło histor.

j.hiszpański

 

matem.wyrówn.

historia

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wt

 

I

II

III

IV

Va

Vb

VI

VII

VIII

1

 

w-f

j.angielski gr.

w-f

j.franc./niem.

j.niemiecki

 

j.polski

j.francuski

2

j.hiszp/fran/niem.

edukacja

edukacja

j.polski

matematyka

j.angielski

historia

g.wychow.

fizyka

3

edukacja

j.hiszp/fran/niem.

edukacja

historia

matematyka

j.angielski

w-f

fizyka

matematyka

4

edukacja

edukacja

edukacja

konwersacje

historia

matematyka

j.polski

j.hiszp./franc.

w-f

5

edukacja

edukacja

inform./j.ang.

j.angielski

geografia

muzyka

technika

j.hiszp./franc.

j.polski

6

konwersacje

inform./j.ang.

inform./j.ang.

przyroda

w-f dz.

w-f dz.

plastyka

chemia

j.polski

7

muzyka

inform./j.ang.

muzyka

matematyka

w-f dz.

w-f dz.

j.hiszpański

plastyka

chemia

8

j.angielski

 

koło matem.

koło matem.

 

 

informatyka

muzyka

j.hiszp.gr.

9

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śr

 

I

II

III

IV

Va

Vb

VI

VII

VIII

1

edukacja

j.angielski gr.

a.angielski gr.

 

j.polski

j.hiszpański

biologia

j.angielski gr.

historia

2

edukacja

edukacja

edukacja

j.hiszp./franc.

j.polski

matematyka

j.angielski

matematyka

geografia

3

edukacja

edukacja

edukacja

j.polski

j.angielski

matematyka

matematyka

j.hiszp./franc.

biologia

4

edukacja

edukacja

edukacja

j.angielski

matematyka

biologia

j.polski

historia

j.angielski

5

informatyka

konwersacje

edukacja

g.wychow.

matematyka

w-f Vera

w-f Vera

j.polski

j.polski

6

edukacja

j.angielski gr.

w-f

informatyka

konwersacje

w-f Vera

w-f Vera

j.polski

j.polski

7

zaj.uspraw.

zaj.uspraw.

a.angielski gr.

religia

informatyka

j.polski

g.wychow.

w-f Vera

w-f Vera

8

 

 

 

koło teatralne

koło teatralne

religia

 

w-f Vera

w-f Vera

9

basen

basen

basen

basen

basen

basen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cz

 

I

II

III

IV

Va

Vb

VI

VII

VIII

1

w-f

edukacja

religia

 

j.hiszp./fran./niem.

j.niemiecki

 

j.angielski gr.

j.francuski

2

edukacja

edukacja

edukacja

j.polski

j.angielski

matematyka

j.hiszpański

konwersacje

j.polski

3

edukacja

edukacja

j.hiszp./fran./niem.

j.polski

j.polski

matematyka

j.angielski

matematyka

j.angielski

4

edukacja

j.hiszp./fran./niem.

edukacja

matematyka

j.polski

konwersacje

matematyka

j.polski

j.angielski

5

j.angielski

plastyka

edukacja

w-f Vera

w-f Vera

j.angielski

matematyka

j.polski

EDB

6

plastyka

w-f

edukacja

w-f Vera

w-f Vera

j.polski

konwersacje

biologia

matematyka

7

religia

muzyka

j.angielski gr.

 

j.angielski

j.polski

 

geografia

matematyka

8

 

 

 

 

religia

j.hiszpański

 

j.amgielski gr.

wos

9

 

 

 

 

koło anglist.

koło anglist.

 

koło anglist.

j.hiszp.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

I

II

III

IV

Va

Vb

VI

VII

VIII

1

 

j.angielski gr.

edukacja

przyroda

w-f chł.

w-f chł.

religia

j.angielski gr.

j.hiszp.gr.

2

j.angielski

j.angielski gr.

edukacja

j.hiszp./franc.

w-f chł.

w-f chł.

geografia

religia

matematyka

3

edukacja

edukacja

konwersacje

plastyka

historia

g.wychow.

j.hiszpański

w-f

j.angielski

4

edukacja

edukacja

w-f

technika

g.wychow.

informatyka

j.angielski

biologia

g.wychow.

5

edukacja

edukacja

plastyka

matematyka

muzyka

historia

j.polski

inform./j.ang.

w-f

6

w-f

edukacja

inform./j.ang.

matematyka

j.hiszpański

j.angielski

w-f

geografia

j.polski

7

 

w-f

j.angielski gr.

zaj.wyr.matem.

 

j.hiszpański

 

inform./j.ang.

historia

8

 

religia

 

 

 

 

 

j.angielski gr.

informatyka

9

piłka

piłka

piłka

piłka

piłka

piłka

 

 

religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład dzwonków

Lekcja

Od

Do

1

08:05

08:50

2

09:00

09:45

3

09:55

10:40

4

10:50

11:35

przerwa obiadowa (uczniowie młodsi)

5

11:55

12:40

przerwa obiadowa (uczniowie starsi)

6

12:55

13:40

7

13:50

14:35

8

14:45

15:30

9

15:35

16:20

 

 

 

Odsłony: 13343